obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Rok 2012


29.12.2012 - Střední patro Velké dohody

Plánovaný sestup do hlavní části systému a k Dómku práce se neuskutečnil, protože jsme nechtěli absolvovat koupele v přístupové chodbě a hlavní propast je v tomto čase nepřístupná díky zničenému lanu. Proto jsme zvolili náhradní plán a prodloužili jsme průkop v Horizontu II cca o 1 m. Jsme v sifonu, což pěkně ukazuje úklon vrstvy štěrku a nad ním ležící jíl. U stropu zatím žádné místo není, ale co není může být...:). Poslední skutečná bádačka letošního roku  vyvrcholila oslavou na základně. Všem kolegům a kamarádům přejeme do roku 2013 hodně úspěchů, štěstí a zdraví a když příroda dovolí tak i nějaký pěkný objev.

16.12.2012 - Sonda pod Jedničkou - kousek nového...

Sobotní bádačka byla komorní, účast dvou lidí dávala celkem jasné možnosti. Pracoviště v komíně (horní patro v dómu za Šaraticí) je natolik náročné, že víc lidí není třeba. Po klasickém sešupu na absolutní dno lokality jsme se nasoukali do cajků a vylezli do zatím posledních objevů. Zde se při mapování podařilo u dna jedné propástky objevit malý trojúhelníkový otvor (cca 7 x 5 cm) ze kterého fičel průvan a dál byla slyšet ozvěna. Místo jasné na sondáž...ovšem jak sondovat, když není pořádně kam dát sebe, natož materiál. Následovala těžká improvizace a maximální šetření s místem a energií. Odstranili jsme horní vrstvu bahna, pod kterou byla tenká sintrová plotna a zahloubili o zhruba 70 cm. Za kulisou strop zmizel a bylo vidět nahoru kolem vrstvy bahna pokrytého sintrovou polevou. Následovalo několik pozic speleojógy, při které padaly kusy hlíny a sintru rovnou do obličeje a za límec. Když se konečně podařilo otvor zvětšit natolik aby člověk prolezl, stačilo jen narovnat se. Člověk míní, příroda mění. Narovnat se v nové prostoře dá, ale to je tak všechno. Voda totiž místo toho aby tekla koncentrovaně v jednom kanále, vytvořila dva, resp. tři vedle sebe. Díky tomu se zhruba další dva metry nedají jen tak proplazit. Kanál je na hranici průleznosti i pro ty nejlepší úžináře. Dál je ale vidět větší prostor a opět to provází průvan i ozvěna. Udělali jsme pár fotek, probrali možnosti a vzhledem k pokročilému času zahájili návrat na povrch. Víme jak na to, ale bude tomu předcházet detailní zaměření abychom nelezli do něčeho starého poblíž. Máme zase o čem přemýšlet...

Galerie je zde: http://mskholstejn.eu/foto/album-25/26/

23.11.2012 - Závrt č. 3 v Sýčkách a jiné...

V závrtu jsme podnikli další bádací akci a vzhledem k posledním zjištěním jsme byli plní optimismu. V pěti lidech jsme obsadili úsek od čelby až po plošinu s úložištěm vykopaného materiálu a začali postupovat do hloubky. Jako první jsme však museli odklidit několik myší ve značném stadiu rozkladu, díky kterým byl vzduch na dně opravdu "hustý". Těžení šlo poměrně snadno a v hlíně přibývalo kamení. Jistým vodítkem dalšího směru byla popraskaná sintrová deska, která udržovala sklon k jižnímu koutu prostory pod komínem. Po zahloubení o cca 80 cm začalo být jasné, že profil se bude zmenšovat, protože na několika místech se ukázalo stupňovité skalní dno. Optimismus se koncem směny rozplynul díky vyčištění dna a odhalení odtokového kanálu ucpaného hlínou. Rozměry 50 x 30 cm není třeba komentovat. Směr kanálu naznačuje možnost spojení s hlavní propastí - stále se pohybujeme ve směru hlavní tektonické linie. Do příští akce budeme muset probrat další postup. Jinak jsme se věnovali práci kolem základny a mapování jedné nejmenované lokality na Holštejnsku.

Foto ze závrtu -  http://mskholstejn.rajce.idnes.cz/17.11.2012_-_zavrt_3

15.9.2012 - Průzkumy na Holštejnsku během letních měsíců

Nejdůležitější akce se odehrály v lokalitách Sonda pod Jedničkou a Závrt č. 3 (V Sýčkách). V Sondě dlouhodobě panuje sucho, což umožňuje bádání v nejnižších partiích. Pojem Šaratice alespoň na chvíli nenahání hrůzu v řadách našich členů:) Sondáž v propadání na dně dómu za Šaraticí je poměrně jednoduchá, problém se rýsuje v podobě úzkého profilu, takže je třeba ještě zahloubit. Jestli to má cenu se ukáže, ale je zde i řada jiných míst, která neřekla poslední slovo. Takovým místem je např. okno cca 4 m nad dnem dómu. Za oknem je úzká propástka a tu jsme se rozhodli prozkoumat právě dnes. Po sestupu na dno pokryté jemnou vrstvou sintru jsme zjistili, že prostora je pouze 3,5 m dlouhá, protažená ve směru tektonické linie a volné pokračování zde není. Naopak 80 cm nad dnem je linie vysráženého kalcitu prokazující, že zde bývala hladina periodického jezírka. Na jz. konci prostory je klenba, která vypadá jako počátek chodby. Bohužel místo je vzhledem k poloze a nedostatku místa neperspektivní. Druhou část akce jsme věnovali fotodokumentaci. V Závrtu č.3 jsme vyklidili sifon na dně hlavní propasti a pustili se na čelbu, kde na jaře dlouhou dobu stála voda. Po odkrytí stěn se ukázalo, že v horizontálním směru se prostora pod komínem uzavírá a podle očekávání směřuje dolů. Část stěn je pokrytá krápníkovými náteky, a v profilu sedimenty je zřetelný horizont sintru pod kterým se mění charakter sedimentace. Zjednodušeně lze říct, že nahoře je dobře zvrstevný prach, písek a štěrk a dole je chaoticky uložený komplex hlín s kameny. Ve dně se poměrně dobře vyrýsoval jícen a rozměry zatím dovolují pokračovat v práci. Je jasné, že jsme na docela zasadním místě a s napětím budeme odkrývat další metry...

18.6.2012 - Postup ve Feryho tajné

O víkendu jsme intenzivně bádali ve Feryho tajné. Postupně jsme pracovali na třech místech a to v Meandru, v chodbě na puklině a za Komínem. Práce v Meandru hodně připomíná těžbu v koncových místech jeskyně Příční než ji vypláchla povodeň - vleže s rukama nataženýma se prokopává zcela ucpaná plazivka. Pozitivní je, že strop stoupá a chodba se rozšiřuje. Nechali jsme to "odležet" a vrhli se na materiál, který zbyl v chodbě na puklině. Po vyčištění chodby a pokusu postoupit o kus dál jsme se rozhodli pracoviště prozatím zakonzervovat. Jednak se zmenšuje profil a také výplň nedává velkou naději, protože chodba je celá ucpaná relativně starými sedimenty. Podle předchozího plánu byla zahájena činnost v chodbě za Komínem, která směřuje zhruba k jihozápadu. Zde byla dříve u dna prozkoumána částěčně volná 3 m dlouhá chodbička a dutina se stropem, který odhaluje horizontálně zvrstvené písky a štěrky. Podařilo se nám postoupit u stropu chodby, kde je stále volný prostor (stropní koryto) a odhalili jsme pár zajímavých věcí. Vlevo je evidentně utržená lavice a chodba se jeví jako dost široká, stejná situace je vpravo v objeveném pokračování, které je dlouhé cca 3 m. Stoupání zde už není tak velké a nelze zatím spolehlivě říct, kam bude chodba dál směřovat. Nezbývá než pokračovat v sondáži.

8.5.2012 - Testování radiomajáku

V úterý 8.5. jsme se vydali do Velké dohody vyzkoušet náš nový radiomaják. Zkouška proběhla výborně, zařízení můžeme prohlásit za funkční. Podařilo se nám lokalizovat místo umístění vysílače i odhad hloubky. Poté jsme si měření ještě zopakovali v Hladomorně na Holštejně. Více informací o radiomajáku i testovaní je zde...

23.4.2012 - Činnost na přelomu zimy a jara

Aktivita MSK se v období od poloviny února do současnosti zaměřovala především na jeskyni Feryho tajná. Během několika akcí jsme pokračovali v sondáži v chodbě pod komínem a v Meandru. Obě místa jsou stále nadějná i když každé má nějaké to ale... V Meandru je rozměr chodby téměř na hranici možností, výplň však tvoří relativně mladá hlína i s recentními kostmi, takže nějaká naděje tam je... V chodbě pod komínem je sice místa víc, ale výplň je řádově starší. Na současném konci se chodba začíná mírně stáčet k západu a jsou zde korozní tvary, které v předcházejícím úseku nebyly. Jednu akci jsme věnovali také mapování povrchu. Kromě toho se podařilo dokončit systém vzduchotechniky v Závrtu 3 (V Sýčkách) a také zkontrolovat Sondu pod Jedničkou, kde bude brzo zahájena "sezóna". Na Holštejnsku byl tradičně proveden sběr odpadků od vesnice až po křižovatku U Kaštanu.

11.2.2012 - "Arktické" dny v krasu

Díky aktuálnímu počasí jsou průvany v jeskyních na maximech. Rozdíly teplot jsou dlouhodobě velké a ojíněných vchodů i mastných fleků přibývá. Většina míst je známá, jen výjimečně se podaří vysledovat něco nového. Nové poměry v těchto situacích dokáže zajistit například nástup povodně během tání. Není to situace, která by teď mohla nastat, ale má to souvislost s jednou ojedinělou lokalitou na kterou často vzpomínám. Tou lokalitou je Nová jeskyně nad Rasovnou. Zhruba před deseti lety se Jiřímu Moučkovi podařilo "vychytat" okamžik, kdy stoupající hladina Bílé vody začala vytlačovat teplý vzduch přes zdánlivě uzavřenou tektonickou linii Nové Rasovny a ve svahu se tak objevil nový výrazný mastný flek. Pod kameny překrytými jen několika centimetry humusu se otevřel vchod do krásné jeskyně, kterou zde asi nikdo nečekal. Je to ukázka toho, že i v oblasti, která se považuje za "notoricky" známou může být něco, co nás zaskočí. Třeba nám letošní zima a nastávající jaro nadělí možnost objevit něco nového. Sobotní exkurze se odehrála v okolí Macochy a Koňského spádu, později jsme se přesunuli na Holštejnsko. Jednou ze zastávek byla opět Feryho tajná ze které pochází následující foto....

7.2.2012 - Výjezd na Javoříčko a povrchovka v krasu.

Ve dvou uplynulých víkendech jsme stihli navštívít kras v okolí Javoříčka a taky využít mrazivé počasí k pozorování klimatických jevů u nás na Holštejnsku. Pokračování jeskyně Za hájovnou je skutečně obdivuhodné. Řada dómů a chodeb s nádhernou krápníkovou výzdobou, navíc s dochovanými říčními sedimenty nenechá nikoho na pochybách, že paleotok Paní horu řádně provrtal... objevy jsou to vydřené, což dokazuje přístupová vykopaná chodba, vedená hlinito-kamenitým závalem. Prostějovským kolegům ještě jednou děkujeme za seznámení s lokalitou. Následující den jsme prošli kaňon Špraňku s přilehlým vrchem Špláz a vyrazili k domovům. Mráz posledních dnů si vyžádál kontrolu našich lokalit a případných mastných fleků. Kromě běžně známých ventarol a mastných fleků se ukázalo několik zajímavostí. Jednou z nich je např. "dýchající" nový závrt vedle Závrtu č. 3 - V sýčkách. Podmínky jsou dobré i z pohledu skapů v Sondě pod Jedničkou, kde tradičně sledujeme polosifon v Šaratici (oddělující Dóm za Šaraticí od staré části jeskyně). Lom Velká dohoda začíná měnit svou podobu. Kromě toho, že pozbyl poměrně velkou část stromů a keřů se zde chystá i nějaký lanový park atd. O budoucí podobě lomu a jeho využití zatím ví jen několik zasvěcených. Uvidíme jak to celé bude vypadat...

26.1.2012 - Feryho tajná

Pár fotek ze včerejšího bádáníčka je zde.

15.1.2012 - Feryho tajná (nová zjištění)

O víkendu se bádalo ve Feryho tajné. Síly jsme nasměrovali do prostory pod Komínem, kde je křížení pukliny a jedné z větších chodeb. Puklina vede k SZ a potřebovali jsme ověřit, jestli je na ní vyvinuta chodba, nebo se prostora uzavírá. Postupili jsme o 1,2 m a výsledkem je to, že dosavadní průběh potvrzuje spíš hypotézu o chodbě. Jedním z důkazů jsou i boční zářezy a uložení sedimentů. Ve stropě chodby je poměrně pěkná krápníková výzdoba, místy ovšem zahalená recentní hlínou. Dalším pracovištěm se stala chodba vedoucí od Komína JZ směrem. V tomto směru sledujeme už cca 2,5 m dlouhou dutinu uvnitř sedimentární výplně. Na proběhlé akci jsme uvolnili další úsek o stejné délce. Původně jsme od toho moc neočekávali, protože jsme měli za to, že chodba se spojuje s paralelní Příčnou chodbou - propady. Dutina hluboko pod povrchem sedimentů a směr tomu však neodpovídají. Zatím zkrátka nevíme na čem jsme a je třeba trochu odkrýt profil. Největší  volná prostora má strop tvořený středně zrnitým štěrkem a je to opravdu zajímavý pohled...