obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Rok 2013


31.12.2013 Prosincová činnost MSK

Zatím jediná pořádná krasová sněhová nadílka přišla o Mikulášském víkendu, kdy jsme uspořádali několik akcí. Už v pátek večer jsme vystrojili Propast v lomu Velká dohoda a slezli dolů na exkurzně-revizní akci. Za Dómkem práce jsme ověřili možnost dalšího postupu v levé plazivce, bohužel s negativním výsledkem. Během akce jsme něco málo vyfotili a průběžně měřili koncentraci oxidu uhličitého. Přestože má lokalita několik vchodů a v určitých částech je průvan, obsah CO2 ve vzduchu je na poměry dost vysoký. Jednou z příčin je jistě prastará výdřeva, která podléhá rozkladu. Druhý den jsme se věnovali Středním patrům, konkrétně Horizontu II, kde je naše hlavní pracoviště, pokud jde o tuto lokalitu. Průkop vedený přibližně středem chodby jsme prodloužili o cca 1,2 m. Sedimenty tvoří stále silně zvětralý štěrk a písek. Směr se nemění, ale dál bude nutné kopat rozrážky abychom věděli jak chodba vlastně vypadá. Po pracovní akci jsme navštivili j. Dagmar pod vedením Matouše, který nás protáhl oběma větvemi a poskytl kvalitní výklad. V Dómu nádob jsme probrali možnost spojení s Horizontem II.:) Třetí bádací den proběhla povrchová exkurze v ryze zimních podmínkách. Další sestup do podzemí se odehrál v Sondě pod Jedničkou a koncem roku byla vykopána první rozrážka v Horizontu II lomu V.D. Silvestr a poslední den roku byl ve znamení exkurze kdy jsme se protáhli ze Spirálky do Pikovky. Foto z akcí zde:http://cislopet.rajce.idnes.cz/Mikulasska_badacka/    http://cislopet.rajce.idnes.cz/Kras_koncem_roku/

18.11.2013 Bádací listopad

Cílem víkendové akce byl Děravý závrt v Plánivech, což je prakticky nová lokalita, které se MSK věnuje. Sondáž potvrdila dřívější dohady o tom, že v poměrně malé hloubce jsou prostory mezi balvany. Vzhledem k blížící se zimě nastal nejvyšší čas pro zabezpečení sondy, abychom se sem mohli i nadále vracet. Oba dny hlavního bádacího termínu tak padly na dřevení a úklid pracoviště. Usadili jsme tři věnce lemované prkny a vytvořili pracovní plošinu. Po splnění těchto povinností jsme krátce sondovali dole. Místo vypadá stále poměrně nadějně a dalo by se pokračovat dál, avšak hlavní činností bude prozatím zajištění skalních bloků proti pohybům. Pracoviště jsme opustili s pocitem dobře odvedené práce a doufáme, že se vyplatí...
Fotky z bádání tady:
http://photo.mskholstejn.eu/listopad2013/
http://cislopet.rajce.idnes.cz/Badaci_listopad/

21.10.2013 Říjnová bádačka

Cesta do Sýčků Podzim na Holštejnsku se přehoupl do druhé fáze a listy stromů nabírají čím dál tmavší odstíny. Počasí tentokrát vyšlo velmi dobře, i přesto jsme se nenechali zlákat a zalezli pod zem. Cílem akce byl tentokrát Závrt č. 3, kde jsme intenzivně těžili materiál ze dna propasti. Zakládka na mezipatře je plná, což znamená jediné - buď budeme příště těžit jen ven, nebo posbíráme víc lidí a zabojujeme na dvou frontách.
Namožená těla jsme se rozhodli léčit v kulturním zařízení, což nedopadlo vzhledem k omezené kapacitě sálu a tak jsme zahájili svařákovou sezónu na základně. Byla z toho pohodová slezina. Druhý den jsme vyrazili do Sondy pod Jedničkou a také k Děravému závrtu.Pohled ze studny
V Sondě proběhlo uložení dat z teploměrů a následovala revize některých vybraných míst. Studna č. 2 za Krápníkovým dómem patří k místům, která ještě neřekla poslední slovo a tak jsme byli zjistit, co by šlo udělat. Na rozhýbání jsme vylezli celý komín, který leží mezi oběma Studnami. Bohužel ten končí v několika neprůlezných kanálech. Tyto prostory jsou vůbec trochu záhadné, kombinace freatických kanálů přemodelovaných ve vadozním režimu je co se týká možných pokračování celkem nepředvídatelná. Cestou zpátky jsme se ještě pokochali závalem, který pravděpodobně odděluje Sondu od bývalých ponorů před Vaňousovými stěnami. Foto z bádacího víkendu zde - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Rijnova_badacka_2013/

11.8.2013

V uplynulém týdnu dorazila velmi smutná zpráva. Zemřel kamarád Body (Michal Horáček). Bouřka, která se přehnala kolem Švýcarské hory Eiger se mu stala osudnou... Patřil k zakládajícím členům MSK a významně se podílel například na hloubení šachty v Sondě pod Jedničkou. Jeho hlavní aktivity se časem zaměřily na vysokohorskou turistiku a lezení, ale vždy když navštívil kras pomáhal na povrchu i v podzemí. Čest jeho památce!

http://zpravy.idnes.cz/ceskeho-horolezce-zabil-ve-svycarskych-alpach-blesk-fyo-/zahranicni.aspx?c=A130806_183718_zahranicni_pej

11.8.2013 - Aktualizace článku o Velké dohodě

K článku o jeskyni v lomu Velká dohoda byly doplněny mapy jeskyní i unikátní historické fotografie od F. Musila. O této jedinečné lokalitě svého času vycházely i články v tisku. Co psaly tehdejší noviny si můžete přečíst zde:

http://mskholstejn.eu/jeskyne/velka-dohoda/

29.7.2013 - Mladečské jeskyně

Nárazová akce při které se slezly dvě rodiny (Kačeři a Mrázovci), aby se zchladily v podzemí. Čekal jsem, že areál bude po rekonstrukci nabitý zajímavostmi, ale přilehlé budovy kupodivu nic nenabízely (tzn. ani občerstvení, ani expozice). Zůstala expozice před vstupem do jeskyně (i když obnovená) a přibylo několik infotabulí u východu. Dojem ze samotné jeskyně opět pozitivní a to nejen kvůli příjemné teplotě oproti povrchu. Chodby jsou pěkně modelované tekoucí vodou a jeskyňář zajásá při pohledu na labyrint chodeb. Je jasné, že s pořádným nářadím by se dalo ještě lecos objevit:). Pár záběrů zde - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Mladecske_jeskyne/

26.7.2013 - A ještě něco...

Času poslední dobou není nazbyt a tak se dodatečně dostávám k tomu co se vlastně o víkendu dělo a co z toho vzešlo. Pracovní akce byla tentokrát zaměřena na Feryho tajnou, kde jsme pokračovali v průkopu Přímou chodbou. Morfologie prostor, stále naznačuje, že zde voda působila dost intenzivně, ovšem zatím není úplně jasné jak to s tou hydrologií vlastně bylo. Sediment je shora tvořený přeházeným hnojem od jezevců a lišek, což na chuti moc nepřidá, ale dál se situace mění. V pokračování je hlína s častými úlomky vápencových kamenů. Další práce bude více zajímavá, protože odhalíme stěny a snad se konečně dostaneme i do prostor, které zatím jen z dálky vidíme. K večeru jsme se ještě přesunuli do Novoroční jeskyně, kde jsme ověřili stav a naplánovali další práci. Neděle byla exkurzní i pracovní. Objev kolegů ze ZO Moravský kras v jeskyni Vymodlená nás nadchl, protože podobně vyzdobených prostor s perspektivním pokračováním v této části krasu moc není. Mimo jiné to dává jistou naději, že všechno nemusí být tak ucpané jak zatím vidíme při akcích ve Velké dohodě. Osvěžili jsme se také v jeskyni Michalka (viz. níže) a pak už se věnovali úpravě haldy a prostoru před Horizontem (součást jeskyně v Lipoveckém lomu, která je dnes rozdělena na několik částí). Tento pomník práce si zaslouží pozornost a poskytuje jedinečný pohled na říční jeskyně nejvyšších úrovní, které jsou v Moravském krasu zachovány.

Fotky z jednotlivých lokalit zde:

 

22.7.2013 - Michalka po jedenácti letech...

O víkendu se toho událo poměrně hodně. Jednou z navštívených jeskyní byla i jeskyně Michalka, kam nás vzali kolegové ze ZO Moravský kras Libor a Milan. Oživili jsme si paměť a zavzpomínali na naše bývalé pracoviště, na brnění v rukou při lámání betonových zátek a na hledání přístupu do koncových prostor. Jeskyně má ještě hodně co nabídnout jak z pohledu jeskyňáře, tak kosťaře:). Rozsah zachovalých prostor je na přiložené mapě.

Foto zde: http://mskholstejn.eu/foto/album-26/26/

14.7.2013 - Krátká akce ve Feryho tajné

Ve Feryho proběhla krátká bádací akce. V chodbě vedoucí západním směrem od tzv. Komína se podařilo postoupit dopředu o cca 70 cm. Tato sondáž potvrdila, že chodba si udržuje profil na hranici možností pro další práce. U levé stěny byla nalezena malá volná dutina, která samozřejmě nemusí nic znamenat. Sedimenty jsou stále stejné - tzn. okrově zbarvené hlíny v horní části a písek s polohami jílu na kontaktu s vápencovými stěnami. Kromě toho byla provedena revize koncových míst. V meandru na konci ještě zbyla malá kaluž po vydatných deštích, v ostatních místech prakticky beze změn. Na konci Přímé chodby je pod stropem široká nízká prostora, do které se nedá podívat. Podle odkrytých sedimentárních profilů v blízkých propadech je zde patrná blízkost povrchu - jsou zde malé i větší kameny, které nepochází ze stěn této prostory. Stále na nás čeká prakticky volné pokračování, je třeba zabrat kousek dna a plazit se dál...

7.7.2013 - Bozkovské dolomitové jeskyně

Shodou okolností jsem se dostal do blízkosti této zpřístupněné jeskyně a proto jsem neváhal, protože pro nás z "dulku" je to trochu z ruky. V Bozkově mi hned z čerstva ulehčili o padesát ká za parkování a pak jsem běžel dolů k jeskyni, abych předběhl dav lidí, kteří měli podobný nápad. Díky tomu jsem se dostal na prohlídku už za další hodinu. Ve vstupní budově je naštěstí pěkná expozice o jeskyních i geologii okolí, takže bylo co dělat. V pravé poledne ohlásili začátek a šli jsme se zchladit do podzemí. Jeskyně je to opravdu pěkná jak co se týká výzdoby, tak morfologie. Nekrasové horniny a minerály zde vystupují ze stěn v hojném množství. Z velké části jde o křemen. Těšil jsem se na pověstná křišťálově čistá jezera a očekávání se vyplnilo. Celkově jsem měl z prohlídky dobrý dojem i když ani tady jsem neunikl bizarním názvům krápníků. Objevitelům a dalším pracantům, kteří se podíleli na zpřístupnění všechna čest, protože je zde vidět ohromné množství práce. Pár záběrů z jeskyní zde: http://cislopet.rajce.idnes.cz/Bozkovske_dolomitove_jeskyne/

30.6.2013 - Děravý závrt v Plánivech (historie a současnost).

http://mskholstejn.eu/jeskyne/deravy-zavrt/

22.6.2013 - Štola Ondřej Šlik

Hornické muzeum v Plané u Mariánských lázní nabízí pohled na základní důlní techniku a geologii. V relativně blízkém okolí se v minulosti těžily různé typy rud včetně uranu. Prohlídku jsem absolvoval sám s tištěným průvodcem, takže jsem si užil i ticho a klid při prohlížení exponátů. Místo určitě stojí za návštěvu a pokud se budete pohybovat v okolí zajděte se zchladit.

Foto: http://cislopet.rajce.idnes.cz/Stola_Ondrej_Slik/
Stránky muzea: http://www.muplana.cz/muplana_soubory/hornicke_muzeum/hornicke_muzeum.htm

18.6.2013 - Bádání na Holštejnsku

Po delší odmlce opět nějaké novinky z činnosti MSK. Ne, že by se tak dlouho nic nedělo, ale na rovinu řečeno, nebyl čas a možná nebyla ani chuť něco zveřejňovat. Když to vezmeme od Speleofóra, které jsme strávili sledováním přednášek a nedělní exkurzí jako průvodci, tak další akcí bylo provádění v Holštejnské jeskyni. Akce nárazová a poměrně náročná, ale vydařená. Následovalo soustředění na začátku května, kdy jsme zahájili práce na lokalitě Děravý závrt. Aniž bychom cokoliv prezentovali, informace o tom se roznesly prakticky okamžitě. Během tří dnů jsme celkem zamakali a odhalili jsme potenciálně nadějné místo. Lokalita bude detailně popsána na tomto webu. Má řadu zajímavých souvislostí a rozhodně nejde o první otvírku. Není kam spěchat, protože nalezení jícnu není tak jednoznačné jak by se mohlo zdát a je třeba myslet na bezpečnost. Kromě bádání jsme se popasovali i se sudem Bernarda, což k takovému soustředění patří. Konečně v právě uplynulém víkendu jsme absolvovali povrchovou exkurzi, která byla zakončena pracovní akcí na Děravém závrtu. Posunuli jsme se opět u kus do hloubky a situace je čím dál zajímavější. V neděli jsme se vrhli na práce kolem základny a spáchali jsme i podzemní akci v Sondě pod Jedničkou. Cílem byla zkouška vysílaček a kontrola vodních stavů. Voda nám totálně zaplavila pracoviště ve Studni takže je jasné, že si zde hned tak nezabádáme. Dole v Šaratici to jistě není lepší takže oproti minulým rokům máme dost omezené možnosti. Zkontrolovali jsme i část prostor za Studnou a probrali možnosti. Pak následoval výstup a závěr víkendu jsme si zpestřili přesunem latríny a posezením u Pepy.

Fotky z bádání:

19.5.2013 - Bastlení - nová sekce na webu

Na webu zveřejněna sekce "bastlení", zahrnující různé zařízení využitelné v jeskyni.

14.4.2013 - Úklid krasu, bádačka a tak...

V sobotu dopoledne se na Holštejně sešla poměrně hojná sestava lidí (MSK, Phoenix a příznivci) a byla zahájena akce úklid krasu. Tradiční jarní činnost při níž se podařilo vysbírat cca 16 pytlů odpadu. Jedinci s jednoduchým myšlením zase můžou plnit příkopy a krasové stezky abychom měli další rok co dělat... Po této povrchovce jsme se nemohli dočkat až slezeme pod zem, takže jsme vyrazili na pracovní akci do Sondy pod Jedničkou. V jeskyni je velké množství vody, naštěstí v sondě kterou hloubíme se všechna voda ztrácí. Zahloubili jsme se skoro o dva metry a stále to vypadá nadějně. Z přilehlé pukliny jsme na závěr opět pustili vodu aby nám pokud možno ukázala cestu. Jak se ukázalo, v puklině nebylo pár kýblů, ale zhruba půl kubíku vody. Uvidíme co to udělá. Večer se hojně juchalo a děly se různé věci. Nedělní ráno vybízelo k povrchovce, ale v plánu byla kontrola Závrtu č. 3. Bylo dobře, že jsme se tam vydali. Do Závrtu hrnul celkem vydatný potok, a to se zase moc často nevidí. Voda se do jeskyně dostává z nejnižšího místa přes starou šachtu a z prvního stupně pokračuje vodopádem na dno, které je zaplavené. Voda odtéká horizontálním kanálkem v jižní stěně do neznámého pokračování. V rámci sestupu jsem se málem stal prvním potápěčem v Závrtu a pěkné počasí na povrchu jsem proto ocenil. Jaro je konečně naplno tady.

Nějaké foto zde: http://cislopet.rajce.idnes.cz/MSK_duben_2013/

18.3.2013 - Sonda pod Jedničkou, výročka a povrchovka

V sobotu dopoledne jsme podle plánu zahájili průzkum trativodu ve střední části jeskyně. První skupina se věnovala této činnosti, zatímco druhá, dvoučlenná realizovala zaměření Mamutího závalu s pomocí radiomajáku. Zaměření teď vychází přesně podle předpokladů nad nejmohutnější prostoru Sondy pod Jedničkou - Kalcitový dóm. Ten byl již v minulosti poměrně přesně zaměřen. Místo, kde leží popisované prostory je na plošině blízko západní hranice lesa v mělké, ale poměrně rozlehlé depresi. Je možné, že celý systém Mamutího závalu souvisí s tímto závrtem, který je vlastně jedním z mnoha, které na této plošině jsou. Spolu s ústupem západního svahu údolí se pak samozřejmě zmenšila vzdálenost mezi hranou a závrtem a tento byl vyřazen z původní hydrologické situace (jeden z ponorů periodických toků směřujících z kopce Strážná k Holštejnu). Obě pracovní skupiny se pak zapojily do průzkumu trativodu, který je tvořen studnou s facetami na stěnách a jasným pokračováním. Dosavadní poznatky sice svědčí o tom, že voda jej využila opakovaně, ale postup nebude jednoduchý. Z posledního tání sněhu jsou ve střední části jeskyně poměrně bohaté zásoby vody, což práci moc neusnadnilo. Koncem směny vypověděla službu kladka, což byl jasný signál k přesunu na základnu a věnovat se výroční schůzi. Pohodový večer proběhl ve víru rekapitulace, plánování, diskuzí, ale také ve víru tekutin různého původu a chuti. Druhý den jsme vyrazili do prosluněné neděle na povrchovku, protože ve vzduchu byl cítit přece jen náznak jara (zvlášť dnes, kdy na jihu Moravy padá ten bílý hnus to vypadá jako velmi dobrá volba). Na Hladomornu je zase líp vidět díky kácení náletových dřevin před ní. Nahoře zase zmizely uschlé borovice, které hrozily pádem. Pak jsme se vydali Hradským žlebem a vylezli kolem propasti Rudoleckého k lomu Velká dohoda. Tady už v plném proudu probíhají práce na lanovém parku a dalších skopičinách. Poslední trasu jsme vedli přes propadání Plániv a plošinu k Lipoveckému žlebu a ukončení proběhlo u Pepy pozřením plesnivého sýra.

Pár záběrů z bádačky: http://cislopet.rajce.idnes.cz/Vyrocka_2013/

24.2.2013

Přesně před 71 lety se v Bílovicích nad Svitavou narodil Jiří Moučka ( http://mskholstejn.eu/osobnosti-mouka/ ). Osobnost, která se výrazně zapsala do speleologického dění v Moravském krasu a také do srdcí a myslí řady lidí, kteří se s ním měli možnost setkat nebo spolupracovat. V těchto dnech také vzpomínáme na nedávno zesnulého vynikajícího archeologa světového formátu Doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc. ( http://www.regiony24.cz/11-173404-zemrel-nestor-ceske-archeologie-doc--phdr--karel-valoch--dr-sc- ). Při této příležitosti si jako jednu ze vzpomínek vybavím bourání výzkumné stanice před jeskyní Kůlna, protože se vztahuje k oběma osobnostem. Na brigádu, kterou jsme tehdy prováděli za vedení Jirky Moučky existuje řada pěkných vzpomínek. Mimo jiné jsem se tam asi poprvé seznámil s prací K. Valocha... tak snad už jen dodat "Zdař Bůh"...

24.2.2013

Do sekce jeskyně byla přidána záložka "Alešova jeskyně". Kromě textu je zveřejněna i nejnovější mapa (prozatím půdorys) - http://mskholstejn.eu/jeskyne/alesova-jeskyne/

17.2.2013 - Sonda pod Jedničkou a Podhradní ponor

V sobotu dopoledne vyrazil tříčlenný tým do Sondy pod Jedničkou na exkurzní a bádací akci. Oproti očekávání bylo v jeskyni stále sucho, což jsme ocenili hlavně v Šaratici. V Dómu za Šaraticí jsme to otočili z důvodu absence vhodných pomůcek a rozhodli se pro návrat do Krápníkového dómu a cestu do Mamutího závalu. Zával je beze změn a chvíli jsme zde strávili spekulacemi o možném postupu. Průvany, které jsou zde obvyklé bohužel nebyly patrné kvůli nevhodnému počasí na povrchu. V Krápníkovém dómu byla ještě provedena revize studny, která odhalila některé nové skutečnosti a převrátila naruby tradované informace. Vylezli jsme poměrně brzo a tak jsme se ještě vydali do Hladomorny a Podhradního ponoru. V Podhraďáku jsou patrné drobné změny, které souvisí jednak s gravitačním kolapsem některých prostor a také s vodními stavy ve spodních partiích jeskyně. Kolegové zatím prošli povrch kolem Strážné a zkontrolovali známé lokality.

11.2.2013 - Slovenský kras

Akce, na které spojily síly především Tartarosáci a borci Býčiny. Já jsem se jako host zúčastnil pouze závěrečné fáze a tak podám jen stručné shrnutí. Popis celé akce je možné najít zde - http://www.matls.cz/?p=594 . Čtvrtek byl ve znamení balení a večerní cesty z jihu Moravy k Rožňavě, kde panovaly naprosto odlišné klimatické podmínky (cca půl metru sněhu, ledovka apod.). V pátek jsme se rozjeli na bádání do Silické ladnice, ovšem člověk míní, příroda mění. Předchozí deště se projevily zvýšenou hladinou vody v polosifonu a tak bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o ukončení akce. Jako člověk, který byl v této jeskyni poprvé jsem sice byl mírně zklamaný, že neuvidím dómy a chodby za sifonem, ale vidět vstupní portál a Archeologický dóm stojí za to z mnoha důvodů. Odpoledne jsme vyrazili na exkurzi do Krásnohorské jeskyně. Popisovat zde jeskyni nemá smysl, má mnoho pěkných partií, geologických i jiných zajímavostí (více např. zde - http://www.krasnohorskajaskyna.sk/ . Samozřejmě jsem byl ohromený velikostí krápníku rožňavských jeskyňářů a také výzdobou v Heliktitovém dómu, z čistě jeskyňářského pohledu je pěkným zpestřením např. plazivka do tohoto dómu. Druhý den proběhla povrchová akce na severním okraji Silické planiny, kde jsme pátrali po zajímavých místech, protože podmínky pro sledování průvanů byly poměrně dobré. Jediným problémem mohlo být množství sněhu, kterého bylo opravdu požehnaně... Sice se nepodařilo najít nic jednoznačného, ale alespoň jsem si během pátrání vyvětral hlavu a protáhl tělo. V neděli se všichni vrhli na balení a postupně jsme se rozjeli zpět na Moravu. Pár záběrů z této pozitivní akce je zde - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Slovensky_kras_-_unor_2013/ .

27.1.2013 - Velká Dohoda, Lipovecký žleb a Strážná

Právě uplynulý víkend byl poměrně pestrý. Sobotní nástup na bádací akci byl trochu opožděný kvůli voličským povinnostem, ale co jsme ztratili ráno jsme nahnali večer. Důležitým počinem byla kalibrace Dista, která se odehrála v lomu Velká Dohoda - Horizontu. Další akcí byla povrchová exkurze v oblasti Plániv a Lipoveckého žlebu. Ve zdejší oblasti se díky mrazům tradičně vyskytují mastné fleky - ovšem na známých místech a se známými souvislostmi. Na poměry Holštejnska celkem ojedinělá jeskyně s názvem Alešova (nebo také Malé Plánivy) má dva vchody, které leží jen kousek nad sebou a horním vchodem v tomto čase proudí ohřátý vzduch ven. Chtěli jsme blíž prozkoumat klimatické poměry a proto jsme provedli malou kouřovou zkoušku. Nebylo překvapením, že hlavní proud jde v krátkém okruhu mezi oběma vchody. Zadní stoupající meandry v délce cca 30 m jsou bez výraznějšího pohybu. Meandry prostě fungují jako zásobník teplého vzduchu a proud krátkého okruhu ssebou strhává tento ohřátý vzduch do horního vchodu. Zajímavým zjištěním bylo, že zde někdo rozšiřoval úzký kanálek, který nevypadá zrovna nadějně. Jaký to mělo účel zatím nevíme. Vyzkoušeli jsme zde již plně funkční DistoX a poté pokračovali zimním krasem dál. Druhý den jsme se podle plánu setkali s jeskyňáři na Vymodlené a šli na exkurzi do lomu V.D., pak následovala opět povrchovka, tentokrát v oblasti Holštejna a Strážné.