obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Rok 2014


6.12.2014 Býčí skála

Exkurze pod vedením Milana Skoupého (Hadaře). Prošli jsme jednu z klasických tras do Hlinité síně a následně do Kočárové chodby. S údivem jsme si prohlédli toto (na místní poměry) unikátní patro. Zajímavostí zde bylo hodně, ovšem ty jistě budou zveřejněny jinde. Na závěr jsme se svlažili v Jedovnickém potoce a strávili sice krátkou, ale příjemnou chvíli u kolegů z Býčiny. Pár záběrů zde - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Byci_skala_Kocarova_chodba/

28. - 30.11.2014 Bádací na závěr listopadu

V pátek byla uskutečněna další měřičská akce v Sondě. Kromě fixace bodů byl protažen polygon z prvního do druhého Říceného dómku. Sobota byla zaměřena na zbudování lanové cesty v jednom z dómů, který již měl Dalda dlouho v hlavě. Dále proběhla fotodokumentace za účelem výroby PF 2015.. Na příště jsou plánovány další úpravy lanových cest. Na neděli byla zvolena lehčí lokalita - Feryho tajná a to opět za účelem mapování. Byly zaměřeny prostory Meandru a propástky pod Dračími zuby.

15. - 17.11.2014 Střední patro Velké dohody,  Vymodlená a Sonda..

Za hojné účasti (a dokonce dvou zástupkyň něžného pohlaví) jsme vykopali 0,8 m v Horizontu II. Narazili jsme na stěnu a museli tak výkop začít stáčet doprava, tedy víc k JZ. Na čelbě byla špatná výměna vzduchu. Stále procházíme vrstvami štěrkopísku, pod stropem je cca 10 cm laminovaných hlín. V neděli jsme vyrazili za kolegy ze ZO ČSS Moravský kras, kteří nás pozvali na exkurzi do Vymodlené. Velkým překvapením pro nás byla velikost a modelace prostor. Prošli jsme až k zatopeným koncovým místům (sifonu). Cestou zpět jsme vytáhli trochu sedimentu z plazivky. Prodloužený víkend pokračoval pondělní akcí v Sondě pod Jedničkou, kde bylo provedeno revizní měření v oblasti Mamutího závalu (Řícených dómků).

20. - 21.10.2014

20.10.2014 - Po předchozí tel. domluvě s vedoucím lezecké skupiny HZS M-S.K Ostrava ÚO/CHS Karviná nstřm. M. Kodou, o zajištění možnosti využít služeb klubu MSK Holštejn, jsem přijel po obědě do areálu kempu Baldovec, kde jsem se setkal s celou lezeckou skupinou v počtu 13 lidí. Z důvodu dopravní dispozice byla zvolena cesta příjezdu na Holštejn přes Rozstání a Lipovec. Celá jednotka se přemisťovala označeným služebním vozem HZS ÚO Karviná Mercedes Benz. Na pondělí měli v plánu provézt lezecký - záchranný výcvik v oblasti katastru obce Holštejn. Po domluvě byl jako vhodný terén vybrán prostor Hradu Holštejna a přilehlých skal. Jako doprovod místně znalý jsem zajistil přístup a bezpečné zaparkování vozidla HZS. Celou jednotku jsem informoval o ochranných zónách, přístupu a pohybu v CHKO Moravský kras. Na místě jsme s veliteli provedli poučení a ochranná bezpečnostní opatření při pohybu na zdejší lokalitě. Následovalo rozdělení do dvou skupin a rozdělení úkolů cvičení.

1. skupina a 1. stanoviště; úkolem byla záchrana zraněné a uvízlé osoby ve skalním masivu. K tomuto úkolu mělo být využito záchrany vytažením v celo-tělově zafixovaném stavu tzv. SKEDDyho lůžko.

1.sk. si vystrojila kladkostroj a doprovodné fixy.

2. skupina a 2. stanoviště; úkolem byla záchrana zraněného a nemohoucího lezce ze skalního masivu za využití slanění na druhém laně.

2.sk. si vybudovala fixy a spustila lana, na kterých provedla samotný zákrok. K ukotvení fixů bylo požito fixní osazení skal - borháky.

Obě výcvikové pozice se nacházely v přední části skal pod hradem. 1.st. od vchodu do Lidomorny vpravo a 2.st. vlevo. Při výcviku se dbalo zvýšené bezpečnosti z důvodu uvolněných kamenů na okraji skal. Následně se obě skupiny na stanovištích vyměnily a pokračovalo cvičení až do cca 19:00h. Po 19h následoval přesun do zdejší proslavené restaurace Pod hradem. Zde byla zajištěna večeře a následoval přesun celé jednotky do kempu Baldovec. (již beze mě).

21.10.2014 - Po předchozí domluvě bylo zvoleno místo srazu: prostranství před autobusovou zastávkou v obci Holštejn v 9:00h. Z důvodu defektu na osobním voze zn. Škoda Felície, jsem byl donucen se i s výstrojí naložit do vozidla HZS ÚO Karviná. Následoval přesun na lokalitu soukromého areálu Lomu Velká Dohoda. Zde byla na místě provedena obhlídka lokality a vybrána vhodná prostora k zahájení dalšího výcviku.

Jeskyně v Lomu V. Dohoda - Střední patra.

úkol: záchrana uvízlého a zraněného ze stísněných a uzavřených prostor. Záchrana probíhala v prostoru ze dna propasti za použití celo-tělového fixu tzv. SKEDDyho lůžka, a to vytažením na povrch.

Cvičení se účastnila celá skupina, rozdělená na jednotlivé stanoviště, plnicí konkrétní úkoly. Za pomocí zbudované trojnožky nad vchodem a kladkostroje byly úkoly tohoto cvičení splněny na výbornou. Opět byl kladen důraz na vysokou bezpečnost, hlavně v části hráze nad propastí, a to z důvodu uvolněné suti. Cvičení bylo ukončeno cca kolem oběda, následovala přestávka a úklid výstroje. Následně byl uskutečněn přesun do obce Holštejn, kde na okraji obce před domem p. Fialy jsme zaparkovali. Byla provedena příprava a přestrojení na další úkol. Dalším úkolem byla exkurzní činnost ve zvolené jeskyni č. 510A. Jako doprovod za MSK Holštejn byl již dříve domluven: P. EGG. (Kačer jr.). Exkurze se zúčastnila celá skupina. Prohlídková trasa byla zvolena klasická cesta až do Kruhového dómu, zde si jednotka HZS pod dohledem člena MSK a velitele lezecké skupiny vystrojila slanění a výstupný fix do Kruhového dómu cca 12m. Následovalo slanění celé jednotky a posléze výstup za použití jednolanové techniky. Návrat na povrch proběhl bez větších komplikací.

Exkurze byla ukončena cca po 16h. Kolem 17h, se jednotka HZS svým vozem odebrala zpět do kempu Baldovec. Výsledek a dojmy celé skupiny z dané lokality, průběh cvičení i exkurze, byli velmi pozitivní. Členové a oba velitelé lezecké skupiny byli s průběhem celé akce velmi spokojeni a vyslovili MSK Holštejn velké poděkováni za pomoc při zajištění celé akce.

Za MSK Holštejn sepsal: člen P. Egg (Kačer jr.)

10.10. a 12.10.2014 - Lom a Jednička

V lomu byl při exkurzi do Vodní propasti zjištěn "špatný vzduch", v plazivce ke Středním patrům bylo cca 20 cm vody. Plazivku bude nutné odvodnit. V Jedničce se uskutečnila poměrně kuriozní akce s názvem záchrana telefonu po způsobu "zjišťování hloubky propasti vhazováním akumulátoru":) Uzávěra jeskyně je v dezolátním stavu a leží na dně.

3 - 5.10.2014 Setkání jeskyňářů v Javoříčku

Na setkání za MSK vyrazila trojice Kačer, Dalda, Mráza. V pátek večer jsme se zůčastnili zahájení a přednášek před chatou Jeskyňka. Bylo to příjemné zahájení víkendu, což jsme korunovali pokračovacím večírkem na základně Prostějováků. Ráno nebylo z nejlehčích, ale vůle byla veliká. Šli jsme na exkurze do Vojtěchovské chodby a Olomouckého dómu (Kačer, Mráza), Dalda si dal odpolední do spodních pater. Po exkurzích jsme ještě vyslechli odpolední přednášky, obešli Zkamenělý zámek, Špláz a vyrazili zpět.

16.8.2014 Fredoviny!

Fred oslavil šedesátku, ať žije Fred!!! foto z oslavy na http://cislopet.rajce.idnes.cz/Fredoviny/

28.7.2014 Archiv a databáze článků časopisu Československý kras (plus něco navíc)

Časopis Československý kras, jehož historie je orámována lety 1948 a 1990, je jedním z nepostradatelných pramenů, díky kterému máme dnes možnost seznámit se začátky a vývojem bádání a objevy (nejen) v Moravském krasu.

Díky našim zapáleným předkům a přírodovědcům spatřilo světlo světa celkem 41 čísel časopisu, která vycházela s periodicitou zhruba jednou ročně. Za těchto 41 let v nich vyšlo cca 1300 článků od 380 autorů, kteří referovali o objevech a zkoumáních nejen v Českém, Moravském a Slovenském krasu, ale přispívali také úryvky o jeskynních systémech ve světě.

Současný jeskyňář, student geologie či laik lačný po těchto historických datech má prakticky bohužel smůlu - opatřit si fyzický výtisk je v současné době, téměř čtvrtstoletí od vydání posledního čísla, takřka nemožné, pokud pomineme poněkud nepohodlné prezenční studování v knihovně.

Rozhodli jsme se proto vytvořit a zveřejnit databázi článků, jakýsi veřejný archiv určený k prohlížení těchto komplikovaně dostupných speleologických materiálů, který by mohl sloužit všem, kteří mají zájem o to, dozvědět se více o historii krasu, objevech jeskyní a vývoji jeskyňářství zejména u nás a na Slovensku.

Kromě Českoskovenského krasu jsou v databázi dále zahrnuty články týkající se jeskyní z periodika „Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí“, jeskyňářského zpravodaje Cerberusu a Speleologického věstníku.

Archiv je veřejně přístupný, omezeno je jen stahování naskenovaných dokumentů, technicky je možné jejich prohlížení a vyhledávání v databázi. Celý projekt neslouží k finančnímu obohacení MSK, ani nikoho, kdo se na vzniku archivu podílel. Nebyl vytvořen ze zištných důvodů, čistě jen z touhy přinést tyto informace, které by neměly být zapomenuty,  do pohodlí vašich obýváků :o)

Děkujeme generacím milovníků krasu a jeskyní za trpělivost, se kterou bádali, objevovali jeskyně a neváhali o tom psát pro nás i budoucí generace.

Vstup do databáze: http://docs.mskholstejn.eu/

Bádat víc!
Dalda, Maruška

28.7.2014 Červen a červenec v krasu

Hlavní lokalitou, kde byla prováděna činnost byla Sonda pod Jedničkou. Šlo vesměs o exkurze spojené s instalací, odečtem a údržbou teploměrů a nácvikem SRT. V Závrtu 3 byla provedena za účasti Daldy a Marušky kamerová prohlídka trativodu v jižní stěně. Výsledkem je zjištění, že je tam volné, ale stále malé pokračování. Ve Feryho tajné bylo sníženo dno v Přímé chodbě kvůli snažšímu přístupu do zadních partií. Uskutečnilo se celkem 9 akcí včetně 2 zaměřených na nácvik SRT.

19.5.2014 Feryho tajná

Na konci Přímé chodby byl po snížení dna učiněn další malý objevný postup. Nové prostory jsou dlouhé zhruba 8 m. V přímém směru je zával s mezerami a jedná se o místo, které je napojeno na povrch v místě, které už známe. Směrem do masivu je několik náznaků pokračování, tak uvidíme co to přinese.

17.5.2014 Lom a Závrt 3

V lomu jsme provedli vystrojení Propasti novým lanem a provedli přípravu na zajištění průstupu plazivkou mezi Středním patrem a Propastí. Exkurzně jsme pak prošli přes Plánivy a Děravý závrt na Holštejn, kde nás čekala druhá směna. V Závrtu jsme čistili jícen na dně hlavní propasti. Ten se natolik zmenšil, že to nutí přehodnocení geneze a uvažování o dalších možnostech. Volné kanály v jižní stěně kam odtéká voda jsou stále neprozkoumané, to je však na kameru...

4.5.2014   Po dešti nad Holštejnem a propady u Trojičky

U Trojičky (a nejen tam) se v posledních letech vytváří řada nových depresí a ponorů. Otevřené krasové kanály, které jsou schopné pojmout vodu a sedimenty jsou hlavní podmínkou vzniku propadů, které jsou v blízkosti Trojičky, Strážné, u Šošůvky atd. Propad většinou odhalí nezpevněné sedimenty různé zrnitosti. Vzhledem k poloze uvedených lokalit se jedná o drobové kameny a písčitou hlínu. Před potenciálním kanálem ve vápenci se vymývá jemnější frakce, následně ta hrubší a kaverna se zvětšuje až dosáhne povrchu. Na nějaké bádání a objevy to není, protože málokdy je propad přímo u jícnu a mocnost sedimentů je poměrně velká. Zde je pár záběrů na lokalitu Trojička - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Nad_Holstejnem/

4.5.2014   Shrnutí činnosti MSK za únor až duben

V polovině února jsme absolvovali exkurzi do jeskyně Barová a Býčí skála. Prohlédli jsme si především objevy kolegů ze ZO Býčí skála a to paleontologické nálezy v první uvedené jeskyni a Fialovou chodbu v druhé (za prohlídku ještě jednou děkujeme). Večer proběhla na základně tradiční výroční schůze. Na žádost SCHKO MK jsme se věnovali demontáži nevyhovujících ocelových lanových žebříků v jeskyni Novoroční a jejímu celkovému úklidu, což si vyžádalo několik akcí. Kromě toho jsme bádali v Sondě pod Jedničkou a lomu Velká dohoda. Podařilo se uskutečnit také malé soustředění a exkurzní týden s návštěvníky z Anglie. Celkový počet dní věnovaných práci a exkurzím dosáhl 25 a tímto bych chtěl všem, kteří přiložili ruku k dílu poděkovat. Čeká nás dost zajímavých pracovních akcí a snad to letos někde pustí..

21.1.2014   Lednová bádačka

Poměrně akční víkend začal pro některé členy už v pátek, kdy byla zrušena část lanové cesty v Ústřední propasti v lomu V.D. V rámci toho se alespoň uskutečnila malá poznávací exkurze. V sobotu se sešla silná sestava, což umožnilo návrat do závrtu č. 3, kde bylo nutné vytěžit materiál z prvního stupně a ze dna propasti. Pracovalo se tak na všech pozicích od dna jeskyně až na povrch. Hlavním pozitivem je v každém případě to, že je odhalený obvod jícnu a je možné další akci zvládnout v menším počtu lidí, opět s ukládáním na stupeň. Další směr postupu je jasný, uvdidíme jestli se alespoň částečně vyplní naše předpoklady o spojení vedlejšího jícnu s hlavním a tím pádem o zvětšení průřezu. V době, kdy většina členů makala na závrtu, probíhala v lomu V.D. exkurze Skalních duchů pod vedením holek z Býčiny a Tartarosu a Francimuse.  Při cestě z lomu jsem se zastavil na Michalce a Libor mě provedl Vymodlenou po objevnou plazivku, chvíli jsme probrali podzemní věci a pak jsem se připojil k ostatním na závrtu 3. Neděle byla také bádací, věnovali jsme se plazivce v jedné nejmenované jeskyni a navnadili se tak na další bádací víkend. Pár záběrů z víkendu zde : http://cislopet.rajce.idnes.cz/Leden_v_podzemi/

PF 2014

31.12.2013   Prosincová činnost MSK

Zatím jediná pořádná krasová sněhová nadílka přišla o Mikulášském víkendu, kdy jsme uspořádali několik akcí. Už v pátek večer jsme vystrojili Propast v lomu Velká dohoda a slezli dolů na exkurzně-revizní akci. Za Dómkem práce jsme ověřili možnost dalšího postupu v levé plazivce, bohužel s negativním výsledkem. Během akce jsme něco málo vyfotili a průběžně měřili koncentraci oxidu uhličitého. Přestože má lokalita několik vchodů a v určitých částech je průvan, obsah CO2 ve vzduchu je na poměry dost vysoký. Jednou z příčin je jistě prastará výdřeva, která podléhá rozkladu. Druhý den jsme se věnovali Středním patrům, konkrétně Horizontu II, kde je naše hlavní pracoviště, pokud jde o tuto lokalitu. Průkop vedený přibližně středem chodby jsme prodloužili o cca 1,2 m. Sediment tvoří stále silně zvětralý štěrk a písek. Směr se nemění, ale dál bude nutné kopat rozrážky abychom věděli jak chodba vlastně vypadá. Po pracovní akci jsme navštivili j. Dagmar pod vedením Matouše, který nás protáhl oběma větvemi a poskytl kvalitní výklad. V Dómu nádob jsme probrali možnost spojení s Horizontem II.:) Třetí bádací den proběhla povrchová exkurze v ryze zimních podmínkách. Další sestup do podzemí se odehrál v Sondě pod Jedničkou a koncem roku byla vykopána první rozrážka v Horizontu II lomu V.D. Silvestr a poslední den roku byl ve znamení exkurze, kdy jsme se protáhli ze Spirálky do Pikovky. Foto z akcí zde:http://cislopet.rajce.idnes.cz/Mikulasska_badacka/    http://cislopet.rajce.idnes.cz/Kras_koncem_roku/

18.11.2013 Bádací listopad

Cílem víkendové akce byl Děravý závrt v Plánivech, což je prakticky nová lokalita, které se MSK věnuje. Sondáž potvrdila dřívější dohady o tom, že v poměrně malé hloubce jsou prostory mezi balvany. Vzhledem k blížící se zimě nastal nejvyšší čas pro zabezpečení sondy, abychom se sem mohli i nadále vracet. Oba dny hlavního bádacího termínu tak padly na dřevení a úklid pracoviště. Usadili jsme tři věnce lemované prkny a vytvořili pracovní plošinu. Po splnění těchto povinností jsme krátce sondovali dole. Místo vypadá stále poměrně nadějně a dalo by se pokračovat dál, avšak hlavní činností bude prozatím zajištění skalních bloků proti pohybům. Pracoviště jsme opustili s pocitem dobře odvedené práce a doufáme, že se vyplatí...   
Fotky z bádání tady:
http://photo.mskholstejn.eu/listopad2013/
http://cislopet.rajce.idnes.cz/Badaci_listopad/

21.10.2013 Říjnová bádačka

Cesta do Sýčků Podzim na Holštejnsku se přehoupl do druhé fáze a listy stromů nabírají čím dál tmavší odstíny. Počasí tentokrát vyšlo velmi dobře, i přesto jsme se nenechali zlákat a zalezli pod zem. Cílem akce byl tentokrát Závrt č. 3,  kde jsme intenzivně těžili materiál ze dna propasti. Zakládka na mezipatře je plná, což znamená jediné - buď budeme příště těžit jen ven, nebo posbíráme víc lidí a zabojujeme na dvou frontách.
Namožená těla jsme se rozhodli léčit v kulturním zařízení, což nedopadlo vzhledem k omezené kapacitě sálu a tak jsme zahájili svařákovou sezónu na základně. Byla z toho pohodová slezina. Druhý den jsme vyrazili do Sondy pod Jedničkou a také k Děravému závrtu.Pohled ze studny
V Sondě proběhlo uložení dat z teploměrů a následovala revize některých vybraných míst. Studna č. 2 za Krápníkovým dómem patří k místům, která ještě neřekla poslední slovo a tak jsme byli zjistit, co by šlo udělat. Na rozhýbání jsme vylezli celý komín, který leží mezi oběma Studnami. Bohužel ten končí v několika neprůlezných kanálech. Tyto prostory jsou vůbec trochu záhadné, kombinace freatických kanálů přemodelovaných ve vadozním režimu je co se týká možných pokračování celkem nepředvídatelná. Cestou zpátky jsme se ještě pokochali závalem, který pravděpodobně odděluje Sondu od bývalých ponorů před Vaňousovými stěnami. Foto z bádacího víkendu zde - http://cislopet.rajce.idnes.cz/Rijnova_badacka_2013/