obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Radiomaják v2 DRAFT


Radiomaják dle původního návrhu B. Pease z radiolocation.tripod.com s novým designem. Zapojení zůstalo stejné, byly navrženy nové plošné spoje a použity SMD součástky.

Vysílač

Beacon scheme

Beacon Beacon Beacon Beacon

Transformátor T1

je navinut na MPP (Molypermalloy Powder) toroidním jádru (27x14x11mm 125u). Primár má 90 závitů 0,8mm drát. Indunkčnost by měla být okolo 1242 uH. Je navinut ve dvou vrstvách.

Sekundár je navinut 1mm drátem. Počet závitů záleží na parametrech vysílací antény, pohybuje se v rozsahu 15-25 závitů.

Vysílací anténa

Nejčatěji používám anténu navinutou na průměr 55cm, cca 40 závitů. Tato umožňuje měření i při hloubce vysílače přesahující 100 metrů (B.P. udává až 120m).

Kondenzátory C1,C2,C3,C4,C13 - jsou zapojeny paralelně a jejich výsledná hodnota, závisí, stejně jako sekundární vinutí T1, na použité vysílací anténě. Celková hodnota se typicky pohybuje od 1uF do 2.5uF.

Vytunění se provádí měřením odebíraného proudu vysílače nebo měřením napětí na vysílací cívce, kdy se změnou hodnoty kapacity a počtem závitů sekundáru T1 snažíme dosáhnout co největší hodnoty odebíraného proudu/výstupního napětí. Jako příklad pro uvedenou anténu mi vycházely hodnoty 1.65uF a 23 závitů sec vinutí T1. Napětí na vysílací cívce cca 110V RMS a odebíraný proud 0.7A.

Plošný spoj je připraven na osazení různých typů kondenzátorů pro dosažení potřebné kapacity.

Poznámky

LED dioda D3 svítí jen tehdy, pokud vysílač reálně vysílá, tj, je připojena anténa a jde do ní signál z vysílače.

Plošný spoj má rozměry 100x74mm pro umístění do krabičky Hammond 1455K1201 (120x78x43mm)


Přijímač

RF zesilovač

Radiomaják RF zesilovač


 
Konstrukce

Plošný spoj pro RF zesilovač má rozměry 25.4x40.6mm pro umístění do stínící krabičky AH106 (67x46x25mm)

Vstup z antény je přiveden tenkým koaxiálním kabelem. BNC konektor pro připojení antény je odizolován - není spojen s krabičkou zařízení.

Přepínač S3 a potenciometr R22 jsou připojeny stíněným 3-žilovým kabelem.

Výstup je s deskou přijímače propojen stíněným kablíkem.

Přijímač

Schéma

DPS

Konstrukce

Přijímací anténa

 

Seznamy součástek

Vysílač

RF Amp

Přijímač