obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

O klubu


Moravský speleologický klub je občanské sdružení, které se zabývá výzkumem krasu a v menší míře i historického podzemí. Sdružuje partu lidí, kteří se speleologii věnují již řadu let. Členská základna není uzavřená a proto pokud někdo z návštěvníků tohoto webu chce poznat co obnáší speleologie a jaké to je na severu Moravského krasu ať nás neváhá kontaktovat. Po domluvě můžeme zorganizovat něco jako naučnou exkurzi krasem. Na oplátku je možné pomoct během nějaké pracovní akce, nebo formou materiální či finanční pomoci.

Pár faktů z historie MSK:

Moravský speleologický klub vznikl oficiálně k 31. březnu 1998. K tomuto datu schválilo Ministerstvo vnitra České Republiky návrh stanov přípravného výboru klubu a provedlo registraci organizace ( Neoficiální datum vzniku je o něco málo starší, inspirací k tomuto aktu byl poměrně významný objev nového jeskynního systému v tzv. "Sondě Pod Jedničkou"). Moravský speleologický klub přímo navázal na činnost Holštejnské výzkumné skupiny, která působila jako účelové sdružení při Obecním úřadu v Holštejně (HVS založil známý krasový badatel Jiří Moučka). Po vzniku MSK se Holštejnská výzkumná skupina obce Holštejn beze zbytku do nové organizace včlenila, a tím zanikla. Do MSK přešla i část členské základny zanikající ZO české Speleologické společnosti 6-24 Spelektra, působící původně v Pustém žlebu.

Oblastí působnosti samotného Moravského speleologického klubu je především severovýchodní část CHKO Moravský kras. Klub má stálou oficiální adresu i základnu v obci Holštejn. MSK sdružuje zájemce o kras a především speleologii. Prioritou je samozřejmě provádění teoretických i praktických speleologických výzkumů, tedy fyzických průzkumů podzemních jevů, jejich popisná, mapová a fotografická dokumentace, práce na prolongacích dosud známých prostor, sledování povrchových jevů a tím i jakási modelizace chování celého krasového fenoménu v dané oblasti a v neposlední řadě i systematické vyhledávání a sběr souvisejících archívních materiálů. V rámci těchto úkolů spolupracuje Moravský speleologický klub s řadou dalších organizací i jednotlivců. Tradičně dobrá spolupráce probíhá například se ZO ČSS 6-16 Tartaros nebo na poli historickém s o.s. Phoenix Holštejn, jehož hlavním úkolem je ochrana a statické zabezpečení zříceniny hradu Holštejn.

Za dobu své existence mohl MSK přispět do seznamu úspěchů řadou tu více, tu méně významných položek. Jmenujme například objev a prolongace jeskyně č. 510/A Sonda pod Jedničkou, prolongace Marianovské chodby Nové Rasovny, mapování havarijního úseku silnice a souvisejících prostor v Nové Rasovně, zmapování jeskyně Příční a propojení jejího polygonu s Novou Rasovnou, objev Nové jeskyně č. 545/B nad Novou Rasovnou, znovuotevření a objevy v systému Velká Dohoda, objevy v jeskyni Novoroční, znovuotevření a objevy v Závrtu č. 3 v Sýčkách nebo významné objevy v Sondě pod Jedničkou - Šaratici. Poslední velkým úspěchem je zpřístupnění a objevy v jeskyni Feryho tajná, včetně paleontologických a archeologických nálezů. Základní informace o každé z těchto lokalit se dozvíte v sekci lokality.