obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Alešova jeskyně


Popis jeskyně

Lokalita leží v blízkosti geologické hranice drob a vápenců v Lipoveckém žlebu v nadmořské výšce 480 m. Do literatury ji jako první uvedl F. Kala i s mapou a v rámci registrace nových jeskyní Holštejnska ji uvádí také Jiří Moučka. Tento autor ji popisuje jako svahovou s tím, že odvodňovala přilehlou část plošiny Plániv. Tomuto odpovídá morfologie prostor i jejich průběh.

Jeskyně je tvořena jedinou chodbou, která má jen velmi málo navazujících prostor. Prakticky v celé délce kromě úvodního rozšířeného prostoru jde o úzkou meandrující chodbu s výškou cca 4 m. Na stropě je ve značné délce vyvinuto stropní koryto a stěny jsou místy liniově rozšířeny působním koroze a eroze v místech původní úrovně sedimentů. Sedimentární výplň tvoří především hlíny geneticky vázané na sprašové pokryvy Plánivské plošiny. Nezanedbatelnou část tvoří také přeplavené písky a konkrece, které by mohly být starší, než kvartér. Pokud jde o speleotémy, ty jsou zastoupeny spíše sporadicky a jejich koncentrace je největší na konci jeskyně.

Z klimatického hlediska je jeskyně výrazně dynamická, protože je s venkovním prostředím spojena dvěma vchody, které leží nad sebou. V zimním režimu proto dochází k nasávání spodním vchodem a po průchodu jeskynním prostředím dochází k výronu teplého vzduchu horním vchodem ven. Pohyby vzduchu jsou největší v úvodní části jeskyně, v zadní části je pohyb velmi omezený. Letní režim samozřejmě funguje obráceně - tedy spodním vchodem vytéká chladný vzduch ven. Nejnovější mapování a revizi provedli členové MSK v roce 2013.

Mapa jeskyně (stav leden 2013)