obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

jeskyně Novoroční


Jeskyně Novoroční, situovaná v levostranném skalnatém ostrohu, vybíhajícím ostrým zákrutem do Pustého žlebu asi 1km jižně od Sloupských jeskyní, byla objevena kolektivem členů jeskyňářského kroužku Metry Blansko v lednu 1962. Jeskyně je svým charakterem ponorová, bez aktivního toku. Tvoří ji šest menších dómů, spojených plazivkami a úžinami. Vstupní chodbou za vchodem v délce asi 30 m začíná první dóm, do kterého se sestoupí po příkrém svahu a po žebříku dlouhém 8 m. Odtud vede chodba v délce cca 150 m přes dva další dómy až na konec staré části jeskyně. Z místa pod žebříkem je dále možno proniknout opačným směrem středně obtížnými úžinami (Plazivka) v délce asi 60 m do Bezejmenného dómu, objeveného v roce 1971 skupinou Cerberus. Do tohoto dómu ústí soustava spletitých komínů a chodba, prudce se snižující směrem do masívu, ukončená malou prostorou, zvanou U Basilia (název vznikl později). V roce 1976 se na scéně Novoroční objevuje ZO ČSS Spelektra. Prokopáním hlinitého nánosu v konci horního horizontu Bezejmenného dómu se jejím členům podařilo objevit propast, vedoucí do dalšího pokračování. Byla objevena dómovitá prostora s velmi vysokým stropem (dnešní Žužu dóm), z níž dále klesá chodba délky cca 30m do nejníže položeného Bahnitého dómu. Tento dóm se vyznačuje bohatou krápníkovou výzdobou, bohužel díky dávným periodickým záplavám kompletně obalenou bahnem. Bahnitý dóm je ukončen zasedimentovaným ponorem.

Další činnost Spelektry se omezila na kopání sondy v ponoru Bahnitého dómu a revizi komínových chodeb po celém jeskynním bludišti. Došlo tak k objevům několika dílčích chodbiček a v roce 1997 pak k objevu zhruba 40m dlouhého systému komínů a chodeb před vstupem do Plazivky. Nová část dostala název Velikonoční jeskyně. Roku 1998 se členská základna ZO ČSS Spelektra sloučila s Moravským speleologickým klubem se základnou na Holštejně. Další činnost na lokalitě Novoroční jeskyně je nadále prováděna pod MSK.
Výroční zpráva Spelektry (1997):

 

 

Od roku 1998 do roku 2001 probíhaly na lokalitě pouze kontrolní exkurze. Teprve v půli roku 2002 započaly práce jednak na další sondáži ponoru v Bahnitém dómu, jednak na mapové revizi některých částí jeskyně, včetně domapování dosud nezaměřených míst. Díky tomuto se v komínech nad Žužu dómem podařilo objevit další pokračování včetně rozlehlejších prostor. Labyrint tektonicky podmíněných chodeb začíná asi 5m hlubokou, extrémně zúženou propástkou a pokračuje dalších 40m do masívu. Jeho horní chodba pak zřejmě koresponduje s koncem staré části Novoroční jeskyně. Nově objevená část jeskyně s místy velmi zajímavou krápníkovou výzdobou byla pracovně nazvána Moučkovou jeskyní. Novoroční jeskyně je významným zimovištěm několika druhů netopýrů. Z toho důvodu mají práce na této lokalitě sezónní charakter. Od poloviny podzimu do půlky jara je jeskyně v konzervaci.

Mapa

Na obrázku je ukázková mapa jeskyně, kde jsou barevně odlišeny jednotlivé výškové úrovně. Na mapě nejsou zakresleny "Velikonoční partie" (Spelektra 1997) a objevy nad Žužu dómem (MSK 2002).

Mapa jeskyně Novoroční