obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Příční


Vchod do jeskyně se nachází na úpatí svahu pod malou skalkou, zhruba 60 m SV od ponoru Nové Rasovny, ve výšce 448 m. n.m. Jedná se o klasickou ponorovou jeskyni s velmi výraznými škrapami a facetami na stěnách. Síť chodeb a přepadových kanálů se klikatí východním a severovýchodním směrem, kde se pak napojuje na tektonickou linii Marianovské chodby Nové Rasovny. S touto chodbou je jeskyně fyzicky propojena extrémní úžinou. V krátkém úseku Potoční chodby teče malý vodní tok, který dále pokračuje ve směru spádu k Marianovské chodbě. Za vyššího vodního stavu tento tok vyvěrá ze sedimentů ještě před Marmitovou chodbou. Vyšší vodní stavy v jeskyni nejsou pozorovány, protože blízkost řečiště Bílé vody a hloubková úroveň to nedovolují. Během povodní je většina jeskyně pod vodou.

Z genetického hlediska se na vzniku prostor podílejí hlavně vrstevní plochy, méně pukliny. Průřezy chodeb jsou převážně kruhové až eliptické, což je dáno tlakovým působením vody. Směry proudění jsou dobře patrné z pozice facet. Úsek jeskyně od ponoru k prvnímu sifonu ( body 9 a 10 ) lze podle morfologie označit za mladší, druhotně napojený na dříve existující jeskynní chodby. Práce prováděné Moravským speleologickým klubem byly zaměřeny zejména na zpřístupnění známých prostor a mapování celého úseku jeskyně. V současné době je jeskyně v konzervaci.

Ukázka mapy jeskyně

 

Ukázka mapy jeskyně v souvislosti s Novou Rasovnou