obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Aktuálně


Novinky z MSK


Novinky z MSK (květen / červen)
Kategorie: Aktuálně
Zaslal: mrazaj

Krátké shrnutí činnosti v druhé polovině května a první polovině června: v jeskyni Feryho tajná proběhly tři akce během kterých jsme výrazně prohloubili a prodloužili hlavní průkop. V pravé odbočce jsme ověřili volné nízké pokračování směrem na JZ. Mimo to je v přímém (západním) směru ve stropě poměrně zajímavý útvar, který by mohl představovat velké stropní koryto. Díky deštivému počasí je vstupní část lokality poměrně často pod vodou. O tomto víkendu se ve Feryho bádalo také, ale o výsledcích akce bude info někdy později.

Další zajímavá a úspěšná akce se odehrála na hradě Holštejně - v horním vchodu do Hladomorny. Při zarovnávání stěn sondy byla v hloubce 1,8 - 2 m odhalena původní podlaha vydlážděná z valounů o průměrné velikosti 5x7 cm. Kromě toho byl nalezen nárožní kámen z importovaného křídového pískovce. Pro poznání historie hradu jsou to poměrně důležité střípky.

Zvýšené vodní stavy na začátku června byly využity k hydrologickým pokusům v Závrtu č. 3. V oblasti pod Strážnou byla situace následující: potok dole v údolí tekl ke skalkám na konci a vytvořil jezírko. Voda se ztrácela už před křovinami ve dvou ponorech o průměru pěsti. Při maximálním stavu se voda přelila na louky a tekla i do Besčáku, ale toto trvalo jen cca 24 hod. Do závrtu č. 1 tekl potok, který se za pěkného rachocení propadal někam do suti. K žádnému zahlcení zde nedošlo. Závrt č. 2 byl bez vody (nemá přítokové koryto a je zde minimální sběrná oblast). U Závrtu č. 3 byla situace velmi zajímavá. Potok tekl do ponoru u dna závrtu a bez problémů se ztrácel. V jeskyni se objevilo cca třetinové množství vody. Po svedení vody na nejnižší místo ve dně závrtu se začala plnit hlavní propast a to do úrovně boční chodby (6 m nad dnem). Zde se hladina ustálila a do 24 hod. klesla o 4 m. Stav hladiny byl zaznamenán a při následné kontrole (za 3 dny) bylo zjištěno, že voda klesla o 40 cm. V jižní stěně propasti, kde se při minulé kontrole ozývaly duté rány z unikajícího vzduchu byly nalezeny volné odtokové kanály. Ty byly propláchnuty díky vodnímu sloupci a stačily pobrat velké množství vody. Jejich rozměry zatím nedovolují vyslovit nějaké závěry, ale největší z nich má ověřenou délku 1,2 m a průměr 20 cm. Ostatní jsou zčásti zanesené sedimenty. Každopádně je zde aktivní pokračování, takže plánujeme vyčištění dna propasti od naneseného kalu a sondáž do jižní stěny.

Další pozorování se týkalo závrtu č. 6 v blízkosti "3". Voda jej zaplavila, ale stačila se vsakovat. Mezi závrtem a cestou se začal tvořit nový závrt s propadem o hloubce 2 m. Je na pomyslné spojnici mezi skupinou závrtů z let 2003 - 2005 a závrtem č. 6. Ve dně údolí je pravděpodobně soustava překrytých ponorů, do kterých se voda cedí přes vrstvy zahliněných štěrků. Směr a charakter odvodnění je zatím otázkou, ale mnohé naznačily proběhlá pozorování i situace v Závrtu č 3. Hlavní chodba ze závrtu vede severním směrem a bude tedy dost zásadní zjistit situaci pod nově objeveným komínem - chodba může přecházet opět ve vertikálu, která by mohla být ve spojení s předpokládanými prostorami za jižní stěnou.