Při pohledu zpět Konec Ke konci Průkop Komínek Vysoký dómek nad 4.rozrážkou U rozrážky č.4 Pohled od 2. rozrážky Pohled k rozrážce č.2 Začátek chodby Za vchodem Vchod

Vstup do Horizontu.

Za vchodem do jeskyně.

Vstupní chodba.

Před 2. rozrážkou.

Rozrážka č.2.

Před rozrážkou č.4.

Strop nad rozrážkou č.4, která má hloubku cca 7m.

Pohled zpět ke 4. rozrážce.

Komínek.

V této části sedimenty sahají až ke stropu.

Pohled ke konci jeskyně.

Dómek.

Konec jeskyně. Pokračování zcela zaplněno sedimentem.