jeskyně Sonda pod Jedničkou Mamuti zaval ve tretim ricenem domku Riceny domek 1 Kalcitovy dom 2 Kalcitovy dom 1 Balkon nad Kalcitakem Okno v domu za Saratici Dom za Saraticí Strážce nad žebříkem do Krápníkového domu Jezírko na konci Staré chodby Krápníkový dom Studna v Krápníkovém domu Puklina Koncová propástka v komínu za studnou Stará jednička - vchod Hlinitá chodba Stará chodba Koncový zával v Hlinité chodbě Vchod do Staré chodby Levá část Staré chodby Vchod do jeskyně

Tzv. Mamutí zával ve 3. říceném dómku. Zatím bohužel nepřekonán.

První ze soustavy celkem 4 dómků, které nazýváme Řícené dómky a leží šikmo nad sebou.

Výzdoba v Kacitovém dómu.

Kruhový nebo také Kalcitový dóm. Největší prostora v jeskyni. Přístupová cesta.

Balkon z kterého se slaňuje do Kalcitového dómu.

Na konci dómu je okno s propástkou a náznakem pokračování v daném JZ směru.

Dóm za Šaraticí - pohled do stropu, kde je vidět objevný traverz. Ve stropu je také další pokračování.

Stalagmit Strážce vyrostlý na zaklíněném balvanu nad kolmým stupněm vystrojeným žebříkem do Krápníkového dómu.

Zákoutí s jezírkem na jižním konci Staré chodby se stalo symbolem jeskyně.

Krápníkový dóm. Křižovatka hlavních pokračování jeskyně.

Propástka (Studna) v Krápníkovém dómu.

Puklina ve 4m hluboké studni v Krápníkovém dómu vedoucí východním směrem s ozvěnou a průvanem.

Koncová propástka s neprůlezným pokračováním.

Vchod do jeskyně č.510 Jednička.

Hlinitá chodba. Pohled zpět (od severu).

Pokračování Staré chodby ve směru k jezírku.

Stará chodba. Postava se nachází u prostřeleného objevného průlezu.

Na severním konci staré chodby se nachází 5m hluboká studna. Další pokračování ukončeno závalem s průvanem. Ve studni se nachází zasypaný průlez do stropu Hlinité chodby. Pohled zpět ze studny nahoru.

Mohutný zával s průvany na severním konci Hlinité chodby.

Současná podoba vchodu do jeskyně.