jeskyně Novoroční Bahnak zacatek Bahnak zadek Strop pred Bahnakem Odbocka k Sentovne, Sentovna Pred Sentovnou Nad Bezejmennym Bezejmenny pokracovani Bezejmenny zaval Bezejmeny vlez Horni patra pred plazivkou Nastup do plazivky Dom za pruchodem Galerie vrch Galerie spodek U trech bilejch Velka chodba Prvni lanak Suchy domek Vchod

Vstup do Bahnitého dómu.

Bahnitý dóm - zadní část.

Strop chodby před Bahnitým dómem.

Odbočka zpátky k Šentovně. Nemusí se nazpět po laně, ale ne každý tudy dokáže prolézt.

Šentovna. Asi 12m hluboký stupeň do dalšího pokračování jeskyně. V současnosti již vystrojen pouze lanem.

Výzdoba v chodně před Šentovnou.

Chodba nad Bezejmenným dómem směrem k Šentovně. Pohled zpět k Bezejmennému dómu.

Bezejmenný dóm. Hliněný kužel přechází do komínku s pokračováním k Šentovně a dále do jeskyně.

Bezejmenný dóm, pohled v ose jih-sever.

Bezejmenný dóm - přístup z Plazivky.

Plazivka s nepříjemným nástupem oddělující další pokračování jeskyně.

Horní patra ve staré části jeskyně před Plazivkou.


Krápníková galerie na začátku jeskyně. Pohled směrem zpátky nahoru (západ).

Krápníková galerie na začátku jeskyně. Pohled směr východ.

Boční dómek s dvěma kopanými sondami.

Chodba se postupně snižuje a končí plazivkou ucpanou sedimenty.

4 metrový stupeň na začátku jeskyně. Pro usnadnění je zde lanový žebřík.

Jeden z menších dómků ve vyšších partiích.

Vchod do jeskyně.